Met een goed gevoel kijk ik terug op de Publieksdag van Stichting Borderline in Utrecht. Sinds september 2015 ben ik actief als redacteur voor de nieuwsbrief en het was gisteren voor mij de eerste keer dat ik meehielp als ervaringsdeskundige voor Stichting Borderline. Superleuk om te doen. Naast voordrachten werden er interessante workshops gegeven en was er ruimte voor eigen vragen. Diverse stands vol informatie over therapieën, zelfbeschadiging en de borderline persoonlijkheidsstoornis nodigden vaak uit tot een persoonlijke verhaal. De karikatuur tekenaar bracht de vrolijke noot!

steun-stichting-borderlineStichting Borderline is een landelijke erkende patiëntenorganisatie die er in de eerste plaats naar streeft om op te komen voor de belangen van mensen met Borderline en hun omstanders. Denk hierbij aan het verbeteren van de positie van mensen met Borderline in de samenleving, het steunen van individuen die met de stoornis te maken krijgen en het geven van voorlichting aan hulpverleners, onderwijsinstellingen en directbetrokkenen. Op onze website stichtingborderline.nl kun je lid worden van een forum, informatie of voorlichting aanvragen en ervaringsdeskundigen raadplegen. Al naar gelang kun je de stichting bellen of mailen. Doordat wij werken met ervaringsdeskundigen vindt er vaak herkenning plaats van beide kanten, wat vaak een fijn gevoel en beter inzicht in de problematiek geeft.

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, zijn wij sterk afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Zonder donateurs verkrijgen wij geen subsidie en zonder subsidie kunnen wij niet bestaan.

Wil jij ons steunen? Meld je aan op stichtingborderline.nl! Wie donateur wordt van Stichting Borderline ontvangt vier keer per jaar de nieuwsbrief thuis en krijgt korting op onze landelijke publieksdag. Bovendien vergoeden sommige verzekeraars donateurschap. Waar het voor jou wellicht (bijna) niks kost, zou je ons hier al enorm mee kunnen helpen!